Anda berada di: Informasi > Kandungan Program > Berhemah Tinggid

  d Bekerjasama  
  d Berdikari  
  d Berhemah Tinggi  
  d Bersyukur  
  d Cintai Kebenaran  
  d Hormat Menghormati  
  d Kebersihan Minda  
  d Kejujuran  
  d Kekuatan Minda  
  d Keluhuran Hati  
  d Keprihatinan  
  d Kerajinan  
  d Kesederhanaan  
  d Memanfaatkan Kebebasan  
d
Berhemah Tinggi Membentuk Keperibadian Positif

Berhemah tinggi ialah berbudi pekerti mulia serta prihatin terhadap keperluan orang lain.

Ibu bapa dan guru hendaklah berhemah tinggi dalam menangani permasalahan anak-anak dan murid-murid.


Bagaimana meningkatkan hemah tinggi?

1. Menghayati sejarah dan mencontohi sikap pemimpin terkemuka dunia
2. Melibatkan diri dalam kerja kebajikan dan kemasyarakatan.
3. Mengikuti kursus dan program pembangunan kendiri dan kemahiran.

Hemah tinggi ibu bapa:

1. Sabar dan berhemah dalam mendidik anak-anak berlajar dan membuat kerja rumah.
2. Bekerja keras untuk mencukupkan keperluan kewangan keluarga.
3. Sabar menghadapi kesusahan akibat masalah alam sekitar seperti hujan, panas dan banjir.
4. Sabar menghadapi karenah dan sentiasa memantau pergaulan anak-anak dengan kawan-kawan mereka.

Hemah tinggi para guru:

1. Sabar dengan kesibukan tugas mengajar dan menjayakan program sekolah.
2. Tinggi keazaman dan ketahanan jiwa kerana masa mengajar yang lama.
3. Sentiasa meningkatkan kemahiran diri dalam profesion.
4. Sayang akan murid.
5. Membanggakan sekolah.


Sesuai dipapar dengan Google Chrome. Resolusi 1024 x 768 ke atas